6977786263, 6976658885 Λεωφ. Αθηνών-Λαυρίου, Γ Είσοδος, Κερατέα geranoiromas@gmail.com

Επικοινωνία

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ, Γ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κερατέα, Αττική Τ.Κ.: 19001

Τηλέφωνο: 6977786263

Κινητό: 6976658885

E-mail: geranoiromas@gmail.com

Υπεύθυνος: ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Κατηγορία: ΓΕΡΑΝΟΙ – ΚΛΑΡΚ

Επισκεψιμότητα: 118088

Ιστοσελίδα: http://www.geranoiromas.gr, http://www.facebook.com/GERANOIROMAS?fref=ts