ΓΕΡΑΝΟΙ

Γερανομεταφορές & ανυψωτικές εργασίες όλων των κατηγοριών!

Οι γερανοί και τα ανυψωτικά μηχανήματα της εταιρείας μας Γερανοί Ρώμας είναι σε θέση να δουλέψουν ακόμα και στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, όχι μόνο στην έδρα μας στο Λαύριο, αλλά και οπουδήποτε εντός και εκτός της Αττικής βρίσκεστε.

 

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην εργασία με διαφορετικούς τύπους μεταφοράς, από τους πιο απλούς έως και τους πιο πολύπλοκους. Επομένως είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε εργασία μας αναθέσετε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

 

Στην εταιρεία μας διαθέτουμε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, με γνώσεις σχετικά με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των γερανών, καθώς και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι τα αντικείμενά σας θα αντιμετωπίζονται προσεκτικά και με ακεραιότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ακόμα, έχοντας στη διάθεσή μας και τηλεσκοπικό μηχάνημα, μας δίνεται η δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο εκάστοτε έργο.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση γερανοφόρων οχημάτων, αναλαμβάνουμε:

 

  • Ανυψώσεις κάθε είδους.
  • Εργασίες με καλαθοφόρα.
  • Ανελκύσεις με ειδικό αποστάτη που προστατεύει τα αυτοκίνητα.
  • Φόρτωση και εκφόρτωση.
  • Μεταφορά οικοδομικών υλικών.
  • Μετακίνηση αγαλμάτων.
  • Παντός τύπου μεταφορές βαρέων και μη αντικειμένων.

Επικοινωνήστε με τη Γερανοί Ρώμας, στο Λαύριο, και το προσωπικό της εταιρείας μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει περαιτέρω σε ό,τι αφορά τις διεργασίες με γερανό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ